Gemeente Westland

OVER DIT PROJECT

Als gemeente Westland hebben wij in samenwerking met middelbare scholen onderzoek gedaan naar school-thuisroutes. Ruim 400 knelpunten kwamen aan het licht. Als gemeente gaan wij aan de slag deze knelpunten aan te pakken. Dit willen wij graag naar de inwoners communiceren. Doel: Communiceren richting inwoners over aanpak knelpunten Plan van aanpak: - De aanpak gaat verder dan het uitsluitend aanpakken van de knelpunten. Het gedrag van scholieren in het verkeer speelt hierbij een even zo belangrijke rol - Ons advies richting de gemeente is om een campagne te starten waarbij de meest kwetsbare groep – scholieren die van groep 8 van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan - centraal gezet wordt. Resultaat - Campagne ‘de kunst van veilig fietsen’ (www.dekunstvanveiligfietsen.nl) - een online verkeersquiz die door middelbare scholen wordt ingezet om eerstejaarsleerlingen te ‘testen’ op hun verkeerskennis. - Als aftrap van de campagne is door 90graden een originele invulling bedacht van het dagprogramma - Naast de verkeersquiz zijn online veilige school-thuisroutes in kaart gebracht, die kinderen en hun ouders kunnen raadplegen om te kijken wat voor hen de meest veilige route is

PROJECT DETAILS