Robot Security Systems

OVER DIT PROJECT

SAM is een autonome beveiligingsrobot. Deze unieke robot is er in twee varianten. Een binnen- en een buitenversie. Voor SAM hebben we een creatief concept bedacht en uitgewerkt naar een logo, een nieuwe website en diverse promotiefilms. Momenteel is ons filmbedrijf Eyecatcher bezig een promotiefilm te maken in samenwerking met Trigion.

PROJECT DETAILS