Gemeente Amstelveen: Campagne afval sorteren

#gedragsverandering #strategie #planvanaanpak #communicatiecampagne

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner verschilt per gemeente. Van dit afval kan een aanzienlijk deel als grondstof opnieuw ingezet worden. Denk aan papier en karton, textiel, glas, PMD en GFT. Alleen afval waar we niks meer mee kunnen (restafval) verdwijnt in de verbrandingsoven. Het is dus van groot belang dat huishoudens afval scheiden in grondstoffen en restafval.

Wat kun je als gemeente doen om de bereidheid van inwoners om (nog) beter afval te scheiden te vergroten?

Plan van aanpak

Gedragsverandering gaat niet over mensen vertellen wat ze moeten doen. Was het maar zo simpel. Om mensen te motiveren hun gedrag te veranderen, zul je moeten weten wat mensen drijft. Onze jarenlange ervaring voor diverse gemeenten heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Het voornaamste doel van onze communicatiecampagne: mensen zelf tot inzicht laten komen om te willen veranderen.

Wij werken met een 3 fasen model. Iedere fase dient een eigen doel met specifiekeĀ  communicatieboodschap en -middelen. Het resultaat: na een periode van 4 jaar is de doelstelling behaald om het afvalscheidingspercentage van 45 naar 70% te verhogen.